Vikten av att använda rekvisita

Rekvisita har fått större och större betydelse inom teatervärlden. Detta då rekvisitan är det som förstärker känslor, ord, uttryck och intryck. Trots att de bara är lösa föremål som används titt som tätt, hit och dit, så kan rekvisita fylla både vissa funktioner och göra mycket för upplevelsen överlag. 

Vad som är rekvisita beror dock på vem du frågar. För någon som aldrig har sett på teater innan kan det vara en helt annan sak än för den som själv har stått på teaterscenen. Alltså kan det röra sig om allt från en stol eller en blomkrans till en låda eller en lego creator. Detta är upp till de som skapar föreställningen att avgöra.

Ett eget yrke

Många vet nog däremot inte att det finns människor som jobbar med att välja ut rekvisita. Det är alltså i många fall dessa personer som vi har att tacka för att en scen har en viss stämning. Känslan under en teater, en fotografering, en filminspelning, en föreställning eller ett kalas skulle inte vara densamma om det inte fanns någon rekvisita. Det är med andra ord något som alltid borde finnas tillgängligt inför shower, uppträdanden och liknande.